Wino w starożytnym Egipcie – początki

Wino w starożytnym Egipcie odgrywało ważną role w ceremonialnych obrzędach. Dobrze prosperujący pod królewskim patronatem przemysł winiarski został zapoczątkowany 3000 p.n.e. w delcie Nilu zaraz po pojawieniu się pochodzących z Levantu winogron. W głównej mierze rozwijający się przemysł był efektem wymiany handlowej pomiędzy Egiptem i Canaan w pierwszym okresie ery brązu – XXVII wieku p.n.e w okresie Trzeciej Dynastii, początku okresu Starego Państwa.

Sceny przedstawiające wytwarzanie wina znajdujące się na ścianach grobowców oraz towarzyszące tym scenom listy win przedstawiają wina produkowane w winnicach delty Nilu.

Do końca okresu Starego Państwa, pięć różnych win, które najprawdopodobniej produkowane były w delcie Nilu, tworzyło kanoniczny zbiór produktów dla życia wiecznego.

5_wine_series_highdefinition_picture2_1280Wino w starożytnym Egipcie było w głównej mierze czerwone. Z powodu jego podobieństwa do krwi, wiele przesądów otaczało w egipskiej kulturze picie wina. Shedeh jeden z najbardziej szlachetnych napojów starożytnego Egiptu był, jak pokazały najnowsze badania archeologiczne, czerwonym winem, a nie jak sądzono pierwotnie, sfermentowanym sokiem z granatów. W swoich moraliach Plutarch relacjonował że faraonowie nie pili wina ani też nie oferowali go bogom myśląc, że wino jest krwią walczących z bogami, przenikającą do ziemi i zasilającą korzenie winorośli. To było przyjmowane za powód dlaczego nietrzeźwość pozbawia ludzi świadomości i doprowadza do szaleństwa tak jakby byli przepełnieni krwią swoich przodków.

Odkrycia z pięciu amfor w grobowcu Tutenhamona pokazują jednakże, że białe wino było także dostępne w Egipcie chociażby poprzez wymianę handlową, jeżeli nie produkcję lokalną.

Pośród wielu określeń aromatów i smaków nie znajdujemy dzisiaj żadnego porównania do krwi. Całe szczęście! Tym razem historia nie odcisnęła zbyt wyraźnego piętna. Ku chwale wina!